پارتیشن-پارتیشن اداری

ایجاد فضا با دیوارهای کاذب حدودا طی 20سال اخیر در ایران رایج شده است. درسالهای اخیر اکثر ساختمانهای اداری در قالب یک سالن در اختیار استفاده کننده قرار می گیرد تا مصرف کننده قادر باشد به میل خود وبر حسب نیاز، فضاهای لازم را در آن ایجاد و سپس هرنوع تغییری را با همان مصالح موجود به اجرا در آورد.نوع فضاسازی و یا پارتیشن بندی، بخشامربوط به نیاز و نوع استفاده و بخشی هم به زیبائی نوع کار ارتباط دارد. عمدتا دوسیستم پارتیشن بندی رایج است که اساس تفاوتشان در نوع چهارچوب(اسکلت) است و هریک از این دو سیستم بصورت تک جداره و دوجداره قابل اجرا هستند:
سیستم مدولار با اسکلت فلزی (آلومینیم با رنگ الکترواستاتیک)
سیستم تمام MDF

/ 0 نظر / 16 بازدید