رعایت ظرافت در کارها.

چراتخت جمشیدبعدازچندهزارسال همچنان بینندگان رامتحیر میکند؟

چرا برخی از بناهای دوران صفوی به بناهایی ماندگار تبدیل شده اند؟

چرا شهری نظیر پاریس سالانه میلیونها گردشگر رابه سوی خود جلب میکند؟

دلیل در یک ضرب المثل فرانسوی بااین مضمون نهفته است که اصل کار در ظریف کاری است. کسانی که از تخت جمشید بازدید کرده اند از اندازه گیری های دقیق وبدون نقص وظرافتی که در ساخت بنا وحکاکی ها وجود دارد حیرت می کنند.بناهای بناهای تاریخی دوره صفوی سرشار از نقاشی ها و کاشی کاری های ظریف و با دقت در نوع وجنس رنگهای به کار رفته هستند و شهر پاریس شهری است که ساختمانها تنها برای زندگی کردن وپل هایش برای عبور کردن نیستند. بلکه بر روی هر یک از آنها تزئینات ومجسمه هایی تراشیده شده وبر روی نرده ها و پایه های پل ها کار تزئینی بسیاری شده است .

 

·      ظرافت ودقت با تمدن به هم می امیزند

ظرافت داشتن در کار،مقوله ای فرهنگی است وبه تمدن وتکامل انسان مربوط است .به عنوان مثال در ابتدا انسانها غذا را تنها به نحوی می خوردند که احتیاجاتشان را برآورده کند. بعد یاد گرفتند که غذا را در ظرف بخورند وبعد ابزار غذا خوردن را چنان تکامل دادند که اینک ظروف وابزار غذا خوردن از تنوع وزیبایی بسیار زیادی برخوردار شده اند.

البته ظرافت تنها به جنبه های زیبایی شناسانه محدود نمی شود .جاده هایی که بی دقت آسفالت می شوند، ساختمانهای مدرنی که سیم برق آنها به جای تو کار آویزان است، شلنگ های کلفتی که بر روی زمین یک اثر تاریخی رها شده اند، پل هایی که رنگ نمی خورند ، مبل وصندلی هایی که کج وکوله هستند و ... نمونه هایی از نداشتن ظرافت در کارها هستند .

همین نداشتن ظرافت است که موجب می شود بعضی از صنایع بی بدیل ما نظیر فرش ،میزهای منبت وظروفی که حتی در بسیاری از رمان های اروپایی وآمریکایی جزو مایملک خانه های ثروتمندان اروپایی و آمریکایی توصیف می شد، به دلیل نداشتن دقت در طرح ها وظرافت در اجرا وکیفیت با مشکل پیدا شدن مشتری وصادرات دست وپنجه نرم کنند.

در حالی که همین ظرافت ودقت به ریزه کاری ها است که از عوامل مهم موفقیت ژاپنی ها در عرصه های اقتصادی شمرده می شود . کودکان ژاپنی از همان ابتدا دقت وظرافت در کارها را می آموزند . به عنوان مثال آموزش می بینند که کفش های خود یا کفش های میهمانان را پاک کنند وبه طور دقیق در جای مناسبی قرار دهند.به خاطر همین است که کارخانه ها وشرکتهای ژاپنی در جهان مثال زدنی هستند.چراکه کارگران هر روز بااتمام کاربادقت وظرافت ماشین آلات وهمه ابزارشان راتمیز می کنندودرجای مناسب خود قرار میدهند وهر روزکارشان راباوارسی آنها شروع میکنند.آنها به نوعی باظرافت با ماشینها وابزارکارمیکنندوازآنها نگهداری میکنند که عمرابزاروماشین آلات افزایش می یابد.همچنین درکشورهای پیشرفته جاده ها وخیابانها کاملا" با دقت وظرافت آسفالت میشود ودر آنها از پستی وبلندی وخوردگی خبری نیست.

همین چیزهای به ظاهر ساده به پیشرفت اقتصادی این کشورها وکاهش هزینه ها کمک می کند .کارگر ژاپنی که مراقب ابزار وماشین آلات است وبا ظرافت ودقت در جای خود قرار میدهد،به سرعت نیز آنها راپیدا میکند.در کشورهای پیشرفته دنیا این یک شعار است که((هر چیزی راباید کمتر از30 ثانیه پیدا کنید))به این ترتیب از اتلاف وقت برای پیدا کردن وسایل مورد نیاز جلوگیری میشود وبهره وری بالا میرود.یا خیابان هایی که با ظرافت ودقت آسفالت میشوند به خودروها صدمه نمی زنند. در نتیجه لوازم یدکی کمتری مورد نیاز هست وبه دنبال آن نیاز نیست که به فرض از کشوری مانند چین انبوهی از لوازم یدکی وارد شود.

طبیعی است که در هنگام ورود به یک شهر لازم است که سرعت خودروها کم شود .در شهری که بی ظرافت عمل میشود نوع رفتار به این نیازواکنشی وخالی از ظرافت است.به این ترتیب که سریع ترین راه پاسخ دادن به این نیاز این است که میخ روی جاده کوبیده شود که به مرور صدماتی را به خودروها وارد میکند.در حالی که در شهری که با ظرافت با مسائل برخورد میشود،در ورودی شهر ویا هر جای دیگری که لازم است سرعت خودروها کم شود میدانهای کوچکی ایجاد میشود.

·      ظرافت در کارها به توسعه می انجامد

درکشور خود ما هم ظرافت ودقت عامل مهمی در اقبال یک کالا وموفقیت یک صنعت است .به عنوان مثال بین دوهتل دردوشهر مختلف با امکانات مشابه تفاوتهای چشمگیری به چشم می خورد . هر دوهتل همان تخت ها همان میزوصندلی ها وهمان تلویزیون ویخچال را دارند . ولیدر یکی همه اثاثیه تمیزاست،میزبرق میزند،هیچ لکه ای در اثاثیه ها وملافه ها نیست واشیاءچنان با دقت وظرافت چیده شده اند که بیننده در اتاق احساس راحتی وآرامش میکند.یا حوله ها با دقت وظرافت تا شده ودر جای مناسب قرار گرفته اند ودر آنها به مشتری اطمینلن داده شده که ضد عفونی شده اند. برعکس هتل دیگرهیچ انگیزه ای برای بازگشت مجدد در مشتری ایجاد نمی کند.هتل اول دربیشتر سال پراز مسافراست وهتل دوم در بهترین فصل سال خالی است .

طبیعی است که نوع نگاه هتل اول رونق به وجود می آورد ووقتی چنین دیدگاهی همه گیر شود به رونق اقتصادی می انجامد.

سینا امیری کارشناس مدیریت می گوید))دقت وظرافت به محیط هویت وبعد انسانی میدهد.گاهی به نظرمان بودونبودظرافت در کارفرقی ندارد.درحالی که بودن ظرافت در کار نشانه فکر نو وپویا بودن است نه این که به شکل جامد تنها به دنبال رفع نیازباشیم. به عنوان مثال هم می توانیم غذا را با کاسه سر بکشیم وهم می توانیم غذا را قاشق قاشق بخوریم .هر دو نیاز ما را بر آورده می کنند .ولی روش ها با هم بسیار متفاوت است .به عبارتی ظرافت، زمانی خودش را نشان می دهد که ما به چیزها تنها از سر لزوم و نیاز نگاه نکنیم وبه ابعاد دیگرشان هم توجه کنیم.

گاهی ما پل می سازیم وبه پل تنها به عنوان وسیله ارتباط ورفت و آمد نگاه می کنیم، یا فکر می کنیم شهر باید پارکگ داشته باشد، یا ساختمان هایی داشته باشد که بتوانیم در آنها زندگی کنیم.وقتی کار کرد ابزار را در همین حد رفع نیاز در نظر می گیریم ،به ظرافت ودقت در ساخت آنها هم توجه نمی کنیم .به این ترتیب پارک داریم ولی در این پارک گیاهان بسیار بی نظم وخالی از دقت کاشته شده اند ویا به خوبی هرس ونگهداری نشده اند .پل داریم،ولی این پل صرفاً پلی فلزی برای عبور ومرور است که با گذشت ایام زنگ زده ، لجن گرفته ، واز آن سیم آویزان شده و... بعد دو شهر را باهم مقایسه می کنیم می بینیم که هر دو ساختمان دارند، آب وبرق دارند، خیابان وپارک دارند ،ولی یکی از هر نوع زیبایی خالی است ودیگری میلیون ها گردشگر را به خود جلب می کند . چرا که در یکی تنها از سر الزام ونیاز به همه چیز نگاه می شود ودر دیگری همان بر آورده کردن نیاز با ظرافت انجام می شود . همین ظرافت را ما در فرش وشعر وسایر عناصر فرهنگ ایرانی می بینیم که اگروجود نداشت کشور ما هم اینک دارای این حوزه نفوز فرهنگی گسترده نبود )).

وی می افزاید :((آموختن انجام کار بادقت وظرافت نیاز به زحمت دارد. ولی بچه ها این را به خوبی می آموزند . اگر بچه ها طوری پرورش یابند که هر کار را با ظرافت انجام دهند وبه دور وبر خود طوری نگاه کنند که فرق شیء یا چیزهای خوب ساخته شده را از بقیه تشخیص دهند در آینده نیز به انسان هایی تبدیل می شوند که هر کاری را با دقت انجام می دهند ودر نتیجه به حال خود و جامعه شان مفیدتر خواهند بود. اگر از کودک بخواهیم که دقت کند وچند بار فرق اشیاء را به او نشان دهیم، به سرعت تفاوت بین ساخت و رنگ دو شیء را متوجه می شود و دفعه های بعد به آن توجه می کند وخودش این تفاوت ها را بیان می کند. البته باید به این نکته توجه کنیم که همین تفاوت بین دو شیء هم باز به ظرافت در ساخت بستگی دارد. کسی که جنسی را با ظرافت ودقت می سازد ویا رنگ جذابی مورد استفاده قرار می دهد ، بارها تمرین کرده ورنگها ویا شیء را خراب کرده که تا جنسی با ظرافت بسازد. ولی نتیجه آن این است که جنس او مشتریان بیشتری دارد وچه بسا در جهان شناخته شده است.

به همین دلیل است که همه تفاوت جنس چینی از جنس ژاپنی را تشخیص می دهند وحاضرند برای جنس ژاپنی پول بیشتری بپردازند.چرا که تفاوت جنس ژاپنی از جنس چینی همین ظرافت و توجه به ریزه کاری ها است. ژاپنی ها با وجود محدودیت منابع به خاطر همین دقت وظرافت در کار وخلاقیتی که برای هرچه ظریف تر انجام شدن کار به خرج می دهند اقتصادشان را توسعه داده اند ))

هرچه جامعه پیشرفته تر می شود ،ظرافت ودقت در کارها افزایش می یابد وتنها از حالت رفع نیاز و واکنشی خارج میشود . وظرافت در کار ارزش خدمات ومحصولات را نیز افزایش می دهد. ضمن اینکه با منابع محدود تر کالا های با ارزش تری ساخته می شود. ای قبیل ظرافت ها حتی در ساختن ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله ،یا پل های محکم تر نیز به کار می آید وموجب پایین آمدن صدمات میشود . به همین خاطر است که واقعاً لازم است ظرافت در کار را از همان ابتدا به کودکانمان آموزش دهیم و این را در همه جنبه ها به عنصری از فرهنگمان تبدیل کنیم.  

 

 

 

 

نکته کلیدی که همه ما باید بدانیم.ودر امور زندگی به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.بیا موزیم وبه دیگران هم یاد بدهیم.

دقت وظرافت

 

 

 

 

منبع: روزنامه ایران(احمدیان راد)

/ 0 نظر / 5 بازدید