پارتیشن اریا

در دنیای امروز که استفاده بهینه از فضاها ی موجود در هر شرکت و سازمان از
اهمیت ویژه ای برخوردار است نقش پارتیشن بند ی و تقسیم بند ی فضا بر اساس نیاز های موجوددر شرکت ها وسازمان ها حائز اهمیت می باشد.امروزه تقسیم بندی سالن ها ی بزرگ بدون د یوار توسط پارتیشن ایده آل ترین شکل تقسیم بندی محیطهای اداری ،شرکت ها و سازمان ها می باشد . در صور تیکه نیاز باشد دریک
محیط اداری میتوان بدون صرف وقت و خرا بی و بازسازی ناشی از ساخت و ساز، فضاهای اختصاصی مورد نیازایجاد کرد . با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب ، وزن به نسبت کم در مقایسه با د یوارها ی پیش ساخته ، زیبایی خاص و رنگبندی ها ی متنوع همچنین امکان تغییر چیدمان براساس نیازها ی کاربران و به شکل دلخواه در بیشتر شرکت ها برای جدا سازی و اختصاص فضاهااز پارتیشن استفاده می شود که باعث صرفه جویی در فضا و هزینه می شود

/ 0 نظر / 14 بازدید