پارتیشن اداری آریا

پارتیشن دوجداره

پارتیشن
اداری:سیستم جداکننده های کاذب که امروزه بانام پارتیشن شناخته می شوند،نوعی
تجهییزات جهت تقسیم بندی فضاهای داخلی بوده که باهدف منظم ترکردن محیط وباپیش بینی
قابلیت جابجایی طراحی وساخته می شوند. در دنیای مدرن امروزی ، فضای اداری به صورت
باز و بدون دیوار های داخلی ساخته می شود تا بتوان به اندازه های مختلف و مورد
نیاز تقسیم بندی شود. استفاده ازپارتیشن درکشورسابقه طولانی نداردومصرف آن اغلب
درپروژه های اداری وتجاری که نیاز به طراحی محیط برمبنای احتیاجات جاری می باشد
وامکان تغییرات نیز وجودداردرواج پیداکرده پارتیشن اداری برمبنای معیارهای ساخت به
چهار دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: 1-پارتیشن اداری تمام MDF . 2-پارتیشن اداری MDF ,آلومینیوم. 3-پارتیشن اداریMDFوشیشه. 4-پارتیشن اداری آلومینیوم وشیشه. 1-پارتیشن اداری
تمامMDF
: این نوع از پارتیشن اداری تنها به وسیله MDFساخته
می شودوطراحی آنها به گونه ای است که نمای ظاهری وفریم بندی ها به وسیله MDFانجام می گیرد .به دلیل نیاز به ایستایی ومقاومت در محل
وهمچنین با پیش بینی قابلت حمل،قطر بدنه اصلی در این نوع از پارتیشن بین 9 تا 13
سانتی متر است که بسته به عرض وارتفاع مورد نیاز کم یا زیاد می گردد.همچنین به
دلیل ایجاد یک قطر 9 تا 13 سامتی متری در بین جداره پارتیشن می توان از پرده های
کرکره ای درون جداره داخلی استفاده نمود که هم موجب محفوظ تر شدن محیط می گرددوهم
می توام لوگو ویا نام شرکت رابرروی آنها درج کرد. این نوع از پارتیشن اداری بسته
به فضای موردنیاز باعرض های متغیر 90 تا140 سانتی متر وارتفاع 140 تا 380 سانتی
مترقابل طراحی وپیاده سازی می باشد. پارتیشن اداریMDF وآلومینیوم:پارتیشن اداری ترکیبی که
در ساخت آن از MDF
وآلومینیوم استفاده می گردد نوعی از جداکننده های سبک هستند که قابلیت پیاده سازی
، حمل ونقل وتغییرات بسیار بالایی دارند.این نوع از پارتیشن اداری به دلیل استفاده
ازآلومینیوم که فلزی بسیار سبک ، مستحکم وزیباست بسیار متنوع وجذاب می
باشد.آلومینیوم های مورداستفاده در این نوع ازپارتیشن به دلیل داشتن رنگ های
آنودایزباکیفیت تنوع رنگی بالایی داشته وباترکیب رنگی مناسبی که باMDFخودایجادمی کنند امکان هارمونی با محیط رادارند. پارتیشن
اداری MDF
وآلومینیوم خود به دودسته تقسیم می شود:پارتیشن اداریMDF وآلومینیوم ( تک جداره ):در این نوع
از پارتیشن اداری از آلومینیوم به عنوان فریم واسکلت بندی اصلی واز MDF وشیشه به عنوان
پرکننده های سطح استفاده می شود.قطر این نوع پارتیشن بسیارکم ودر حدود 4تا6سانتی
متر است ، عرض وارتفاع آن هم کاملا نا محدود بسته به محیط قابل پیاده سازی می
باشد.یکی از مزایای این نوع پارتیشن قطرکم ، مقاومت بالا ، نقل وانتقال وتغییرات
سریع وهزینه مناسب می باشد. -پارتیشن اداریMDF وآلومینیوم ( دوجداره ):تعریف اساسی
پارتیشن اداری که توسط SORNOایتالیا ( یکی
از اولین تولیدکنندگان پارتیشن اداری درجهان ) ارائه شده به این نوع پارتیشن برمی
گردد.درساخت این نوع از پارتیشن اداری از استراکچرهای مخصوصی جهت کادربندی وبه
عنوان قطعات اصلی پارتیشن استفاده می گردد که خود حالت دوجداره بودن را دارست .از MDF وورق های
کامپوزیت جهت پرکردن سطح ، از شیشه های سندپلاست جهت تبادل نور ، از پرده های تیغه
ای شاخک دار جهت محفوظ کردن شیشه ها وازداکت های داخلی جهت گذرکردن کابل وسیم ها
استفاده می گردد.این نوع پارتیشن قطری ثابت ودرحدود10 سانتی متردارد ، عرض وارتفاع
آن نیزبسته به محیط کاملا متغیر است

/ 0 نظر / 12 بازدید